Regulamin
Śpiący Rycerz

Kontakt


Apartamenty Śpiący Rycerz

ul. Droga do Daniela 10B

34-500 Zakopane

Dane do wpłaty:

RentPlanet Apartments Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, Plac Europejski 1

Konto nr: 68 2490 0005 0000 4600 2619 1627

Alior Bank S.A., Kod SWIFT – ALBPPLPW

Bogdan Leksander

Tel. kom.: +48 661 755 628

Mail: biuro@rentplanet.pl

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przesłanie na dane wskazane w formularzu oferty handlowej firmy RENTPLANET APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658841, posiadająca numer NIP: 5223081618, REGON: 366364260 i wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu danych osobowych w celu doboru i konsultowania oferty indywidualnej dotyczącej zakupu produktów, i usług w/w firmy, i uczestniczących w świadczeniu tych usług spółek z nią powiązanych, a także prowadzenia negocjacji odnośnie treści oferty. RENTPLANET APARTMENTS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako administrator w/w danych informuje, iż dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie w/w zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, zaś osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

RENTPLANET APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658841, posiadająca numer NIP: 5223081618, REGON: 366364260